Er dient een .pdf-bestand te worden meegezonden waarop het product volledig bemaat en in Amerikaanse projectie is afgebeeld. Daarnaast een .dxf- of .dwg-bestand met slechts de contouren en evt. gaten van het product.
De .dxf of .dwg tekening steeds aanleveren in schaal 1:1 (getekend op ware grootte)
Lever in een dxf/dwg bestand alleen de te snijden contouren aan. Dus geen hartlijnen, zetlijnen, stippellijnen en kaders.
De .dxf of .dwg tekening dient volledig opgebouwd te zijn uit lijnen, bogen of boogsecties en dient volledig gesloten te zijn.
Er mogen geen 'blokken' (blokken zijn geclusterde lijnen in een tekenprogramma) in uw .dxf of .dwg file bevinden. Deze worden niet herkend door onze software.
Er mogen geen open contouren in de .dxf of .dwg file aanwezig zijn.
Dxf of .dwg files mogen geen dubbele contouren bevatten.
Teken getolereerde gaten en uitsparingen op de werkelijk gewenste maat.
Een enkele maatvoering plaatsen in de tekening ter controle van de schaal is wenselijk, of anders indien mogelijk een PDF bestand meeleveren, voorzien van alle maten.